O Katedrze

Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego została założona w 2001 r. przez Profesora dra hab. Mariana Grzybowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010.  W naszej Katedrze prowadzone są zaawansowane badania w zakresie porównawczego a także polskiego prawa konstytucyjnego. W ofercie dydaktycznej Katedry znajduje się kilkanaście obligatoryjnych i fakultatywnych kursów dla studentów Wydziału Prawa i Administracji.

Ogłoszenia

Na podstawie § 1 ust. 5 pkt 2 Zarządzenia  nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego uprzejmie informuje, że wszystkie zajęcia dydaktyczne oferowane przez Katedrę są prowadzone poprzez instrumenty kształcenia na odległość. Pracownicy wykorzystują m. in. system Pegaz wraz z integrowaną aplikacją BigBluBotton i system MS Teams. Na platformach tych pracownicy Katedry prowadzą zajęcia online (udostępniają materiały w postaci prezentacji, nagranych wykładów, organizują webinaria itp.). Prowadzący poszczególne zajęcia ustalają szczegółową formę  zajęć, powiadamiając o niej uczestników za pomocą poczty elektronicznej.

 

Kierownik Katedry

dr hab Piotr Mikuli, prof. UJ

 

Uprzejmie informujemy, że w trakcie zawieszenia zajęć nie odbywają się także dyżury w Katedrze.