Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego została założona w 2001 r. przez Profesora dra hab. Mariana Grzybowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010. W naszej Katedrze prowadzone są zaawansowane badania w zakresie porównawczego, a także polskiego prawa konstytucyjnego. W ofercie dydaktycznej Katedry znajduje się kilkanaście obligatoryjnych i fakultatywnych kursów dla studentów Wydziału Prawa i Administracji.

W dniach 14-16 września br. odbył się organizowany przez naszą Katedrę wspólnie z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UJ 65 Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Temat tegorocznego zjazdu: "Europejski wymiar prawa konstytucyjnego". Referentkami i referentami byli: prof. Jan Wawrzyniak; prof. Krzysztof Wójtowicz; dr hab Maciej Taborowski, prof. INP PAN; prof. Jan Barcz; dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG; dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG; dr Władysław Jóźwicki; dr Marcin Szwed; dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK; dr hab. Anna Śledzińska-Simon. Moderatorami zaś byli: prof. Marian Grzybowski, prof. Andrzej Szmyt oraz prof. Krzysztof Skotnicki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ministers of Justice in Comparative Perspective

Zapraszamy do lektury nowej publikacji pracowników Katedry

Zapraszamy do lektury nowej publikacji pracowników Katedry pt. ​Ministers of Justice in Comparative Perspective autorstwa Piotra Mikulego, Natalie Fox oraz Radosława Puchty. Mongrafia ta obejmuje wyniki badań prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez NCN pt. "Czy instytucja ministra sprawiedliwości jest niezbedna w demokratycznym państwie prawa?"

Książkę można m. in. zamawiać na stronie internetowej wydawnictwa Eleven International Publishing:

https://www.boomdenhaag.nl/en/webshop/ministers-of-justice-in-comparative-perspective

 

 

 

Data opublikowania: 05.05.2019
Osoba publikująca: Piotr Mikuli