Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego została założona w 2001 r. przez Profesora dra hab. Mariana Grzybowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010. W naszej Katedrze prowadzone są zaawansowane badania w zakresie porównawczego, a także polskiego prawa konstytucyjnego. W ofercie dydaktycznej Katedry znajduje się kilkanaście obligatoryjnych i fakultatywnych kursów dla studentów Wydziału Prawa i Administracji.

Historia naszej Katedry

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji dr Elżbiety Gudowskiej-Natanek oraz dr hab. Grzegorza Kucy, prof. UJ pt.: Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz.

Komentarz stanowi omówienie ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902) regulującej tryb i zasady udostępniania informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej stanowi jedno z praw konstytucyjnych, które pozwala każdemu zainteresowanemu podmiotowi uzyskać dostęp do informacji publicznej. Autorzy w zwarty, przejrzysty i praktyczny sposób omawiają wszystkie zagadnienia związane z realizacją tego prawa. W publikacji przedstawiono:

🔺 podstawy międzynarodowe i konstytucyjne prawa do informacji;

🔺 rodzaje informacji publicznej;

🔺 podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej;

🔺 obowiązki podmiotów udostępniających informacje publiczne;

🔺 przesłanki ograniczenia dostępności do informacji publicznej;

🔺 nadużycie prawa do informacji publicznej;

🔺 odmowa dostępu do informacji publicznej;

🔺 koszty udostępnienia informacji publicznej.

Komentarz jest adresowany do podmiotów występujących o dostęp do informacji publicznej, urzędników, którzy udostępniają informacje publiczne, a także sędziów, którzy orzekają w sprawach dostępu do informacji publicznej. 

Data opublikowania: 18.03.2024
Osoba publikująca: Grzegorz Kuca