Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

The Chair of Comparative Constitutional Law was established in 2001 by Professor Marian Grzybowski, a judge of the Constitutional Tribunal in 2001-2010. Our Chair conducts advanced research in comparative as well as Polish constitutional law. The teaching offer includes several mandatory and optional courses for students of the Faculty of Law and Administration.

 

 

 

Web Content Display Web Content Display

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji dr Elżbiety Gudowskiej-Natanek oraz dr hab. Grzegorza Kucy, prof. UJ pt.: Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz.

Komentarz stanowi omówienie ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902) regulującej tryb i zasady udostępniania informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej stanowi jedno z praw konstytucyjnych, które pozwala każdemu zainteresowanemu podmiotowi uzyskać dostęp do informacji publicznej. Autorzy w zwarty, przejrzysty i praktyczny sposób omawiają wszystkie zagadnienia związane z realizacją tego prawa. W publikacji przedstawiono:

🔺 podstawy międzynarodowe i konstytucyjne prawa do informacji;

🔺 rodzaje informacji publicznej;

🔺 podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej;

🔺 obowiązki podmiotów udostępniających informacje publiczne;

🔺 przesłanki ograniczenia dostępności do informacji publicznej;

🔺 nadużycie prawa do informacji publicznej;

🔺 odmowa dostępu do informacji publicznej;

🔺 koszty udostępnienia informacji publicznej.

Komentarz jest adresowany do podmiotów występujących o dostęp do informacji publicznej, urzędników, którzy udostępniają informacje publiczne, a także sędziów, którzy orzekają w sprawach dostępu do informacji publicznej. 

Published Date: 18.03.2024
Published by: Grzegorz Kuca