Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego

Wydział Prawa i Administracji UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ

Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ zostało reaktywowane w październiku 2017 roku z inicjatywy dr Natalie Fox oraz jej studentów. Od tego czasu działa ono nieprzerwanie pod patronatem Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ, jak również opieką naukową prof. dra hab. Piotra Mikulego. Koło zajmuje się głównie organizacją rozmaitych spotkań oraz wydarzeń związanych z tematyką prawa polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. W ostatnich latach miały miejsce wykłady otwarte ze znanymi i cenionymi specjalistami w dziedzinie zagadnień konstytucyjnych. Działalność Koła obejmuje także przeprowadzanie konkursu przedmiotowego z „Konstytucyjnego systemu organów państwowych” będącego obowiązkowym przedmiotem dla studentów pierwszego roku Administracji I stopnia, oraz prowadzenie zajęć dodatkowych z tego przedmiotu.

Obecny skład zarządu Koła:

Katarzyna Kaspieruk - przewodnicząca
Małgorzata Błaszczyk - wiceprzewodnicząca

Vladyslav Shoikhet - skarbnik 

 

Wydarzenia zorganizowane przez Koło naukowe

 • prof. dr hab. Mirosław Granat, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wystąpienie pt. "Sądownictwo konstytucyjne w dobie kryzysu" (13 maja 2024 r.)
 • dr Maciej Pach, Uniwersytet Jagielloński, wystąpienie pt. "Konstytucyjne granice obrony demokracji" (19 marca 2024 r.)
 • dr Marcin Szwed, Uniwersytet Warszawski, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, wystąpienie pt. „Niezależność sądownictwa w świetle najnowszego orzecznictwa ETPCz” (26 lutego 2021 r.)
 • r.pr. Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wystąpienie pt. „Wolność zgromadzeń w czasie epidemii” (18 grudnia 2020 r.)
 • prof. dr hab. Tadeusz Zieliński, r.pr., doktor nauk prawnych i profesor nauk teologicznych, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT), w latach 2008-2016 pełnił także funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, wystąpienie pt. „Państwo a Kościół: regulacje konstytucyjne a praktyka ustrojowa” (23 października 2020 r.)
 • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komisji Ekspertów przy Generalnym Inspektorze Danych Osobowych ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w UE, wystąpienie pt. „Konstytucyjne aspekty dostępu do informacji publicznej” (2 grudnia 2019 r.)
 • Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ zorganizowało wraz z Katedrą Prawa Ustrojowego Porównawczego WPiA UJ ogólnopolską konferencję naukową „Procedura powoływania sędziów w ujęciu porównawczym” (17 maja 2019 r.)
 • dr hab. Anna Rakowska-Trela, profesor Uniwersytetu Łódzkiego WPiA Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego, adwokat, samorządowiec, wystąpienie pt. „Międzynarodowe standardy procedur powoływania sędziów krajowych a prawodawstwo polskie” (17 maja 2019 r.)
 • prof. Badrinath Rao z Kettering University, prawnik oraz professor Socjologii oraz Studiów Azjatyckich, wystąpienie pt. „Social and Economic Rights Jurisprudence of the US Supreme Court” (3 grudnia 2018 r.)
 • dr hab. Piotr Uziębło, prof.  Uniwersytetu Gdańskiego WPiA Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych, wystąpienie pt. „Partycypacja w Latynoameryce. Nowe rozwiązania zwiększające rolę suwerena w podejmowaniu rozstrzygnięć” (4 czerwca 2018 r.)
 • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, twórca i pierwszy kierownik Zakładu Praw Człowieka na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 2003-2017), wystąpienie pt. „Wrogie przejęcie porządku konstytucyjnego” (20 marca 2018 r.)

Otwarte webinary Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ

 • Dyskusja wokół książki Prof. Agnieszki Bień-Kacały pt. "Konstytucjonalizm neoliberalny w Polsce po 2015 roku" (C.H. Beck 2024) z udziałem Autorki. Dyskutanci: Prof. Anna Młynarska-Sobaczewska i Prof. Jacek Zleśny (21 czerwca 2024 r.)
 • Wykład gościnny Prof. Adama Tomkinsa (University of Glasgow) pt. "Free Speech, Offensive Speech, and Hate Speech" (11 czerwca 2024 r.)
 • Konferencja pt. "Naród w Konstytucji, Konstytucja w Narodzie" zorganizowana przez Katedrę Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ oraz Katedrę Systemów Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Kraków, 16 maja 2024 r.)
 • Dyskusja wokół książki Prof. Wojciecha Sadurskiego pt. "Constituional Public Reason" (Oxford University Press, 2023) z udziałem Autora. Dyskutanci: Prof. Jerzy Zajadło i Prof. Wojciech Ciszewski (4 marca 2024 r.)
 • Dyskusja wokół książki Wojciecha Mojskiego pt. "Kryzys Konstytucyjny. Zagadnienia teorii konstytucyjnej" (Wydawnictwo UMCS 2023) z udziałem Autora (14 grudnia 2023 r.)
 • Otwarty webinar pt. "Konstytucjonalizm i dobro wspólne" - dyskusja wokół głośnej książki Adriana Vermeule'a pt. "Common Good Constitutionalism" (Polity Press 2022). Wprowadzenie do dyskusji wygłosili dr Władysław Jóźwicki, UAM i Prof. dr hab. Marek Piechowiak, SWPS (2 czerwca 2023 r.)
 • Otwarty webinar pt. "Konstytucjonalizm zagrożeniem dla demokracji?" - dyskusja wokół książki Martina Loughlina "Against Constitutionalism". Wprowadzenie do dyskusji wygłosili Prof. UŚ dr hab. Agnieszka Bień-Kacała i Prof. UW. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku (12 maja 2023 r.) 
 • Otwarty webinar pt. "Modele rozliczeń z przeszłością. W stronę teorii sprawiedliwości tranzycyjnej" - gościem był dr Michał Krotoszyński, UAM (20 stycznia 2023 r.)
 • Konferencja pt. "Neutralna czy czwarta władza? Między ideą a rzeczywistością" zorganizowana przez Katedrę Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ oraz Katedrę Systemów Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 18 maja 2022 r.)
 • Seminarium rocznicowe 20 lat Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego WPiA UJ (2001-2021). Wystąpienie Prof. M. Granata z Uniwersytety Warszawskiego, sędziego TK w stanie spoczynku pt. "Pytania o przyszłość konstytucjonalizmu. Siła i słabość komparatystyki prawniczej" oraz Prof. J. Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego pt. "Komparatystyka prawnicza potrzebna jak nigdy" (24 września 2021 r.)
 • Konferencja pt. "Minister Sprawiedliwości a prokuratura - w poszukiwaniu optymalnego modelu relacji" (Kraków, 23 kwietnia 2021 r. MS Teams)