Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego

Wydział Prawa i Administracji UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ

Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ zostało reaktywowane w październiku 2017 roku z inicjatywy dr Natalie Fox oraz jej studentów. Od tego czasu działa ono nieprzerwanie pod patronatem Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ, jak również opieką naukową prof. dra hab. Piotra Mikulego. Koło zajmuje się głównie organizacją rozmaitych spotkań oraz wydarzeń związanych z tematyką prawa polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. W ostatnich latach miały miejsce wykłady otwarte ze znanymi i cenionymi specjalistami w dziedzinie zagadnień konstytucyjnych. Działalność Koła obejmuje także przeprowadzanie konkursu przedmiotowego z „Konstytucyjnego systemu organów państwowych” będącego obowiązkowym przedmiotem dla studentów pierwszego roku Administracji I stopnia, oraz prowadzenie zajęć dodatkowych z tego przedmiotu.

Obecny skład zarządu Koła:

Katarzyna Kaspieruk - przewodnicząca
Małgorzata Błaszczyk
 

Wydarzenia zorganizowane przez Koło naukowe

  • dr Marcin Szwed, Uniwersytet Warszawski, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, wystąpienie pt. „Niezależność sądownictwa w świetle najnowszego orzecznictwa ETPCz” (26 lutego 2021 r.)
  • r.pr. Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wystąpienie pt. „Wolność zgromadzeń w czasie epidemii” (18 grudnia 2020 r.)
  • prof. dr hab. Tadeusz Zieliński, r.pr., doktor nauk prawnych i profesor nauk teologicznych, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT), w latach 2008-2016 pełnił także funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, wystąpienie pt. „Państwo a Kościół: regulacje konstytucyjne a praktyka ustrojowa” (23 października 2020 r.)
  • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komisji Ekspertów przy Generalnym Inspektorze Danych Osobowych ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w UE, wystąpienie pt. „Konstytucyjne aspekty dostępu do informacji publicznej” (2 grudnia 2019 r.)
  • Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ zorganizowało wraz z Katedrą Prawa Ustrojowego Porównawczego WPiA UJ ogólnopolską konferencję naukową „Procedura powoływania sędziów w ujęciu porównawczym” (17 maja 2019 r.)
  • dr hab. Anna Rakowska-Trela, profesor Uniwersytetu Łódzkiego WPiA Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego, adwokat, samorządowiec, wystąpienie pt. „Międzynarodowe standardy procedur powoływania sędziów krajowych a prawodawstwo polskie” (17 maja 2019 r.)
  • prof. Badrinath Rao z Kettering University, prawnik oraz professor Socjologii oraz Studiów Azjatyckich, wystąpienie pt. „Social and Economic Rights Jurisprudence of the US Supreme Court” (3 grudnia 2018 r.)
  • dr hab. Piotr Uziębło, prof.  Uniwersytetu Gdańskiego WPiA Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych, wystąpienie pt. „Partycypacja w Latynoameryce. Nowe rozwiązania zwiększające rolę suwerena w podejmowaniu rozstrzygnięć” (4 czerwca 2018 r.)
  • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, twórca i pierwszy kierownik Zakładu Praw Człowieka na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 2003-2017), wystąpienie pt. „Wrogie przejęcie porządku konstytucyjnego” (20 marca 2018 r.)