Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło naukowe

Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ zostało reaktywowane w październiku 2017 roku z inicjatywy pani mgr Natalie Fox oraz jej studentów. Od tego czasu działa ono nieprzerwanie pod patronatem Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ, jak również opieką naukową dra hab. Piotra Mikulego, prof. UJ. Koło zajmuje się głównie organizacją rozmaitych spotkań oraz wydarzeń związanych z tematyką prawa polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. W ostatnich latach miały miejsce wykłady otwarte ze znanymi i cenionymi specjalistami w dziedzinie zagadnień konstytucyjnych między innymi z profesorem Mirosławem Wyrzykowskim z UW, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Zorganizowane zostało także spotkanie o charakterze międzynarodowym, którego prelegentem był profesor Badrinath Rao z Kettering University. Działalność Koła obejmuje także przeprowadzanie konkursu przedmiotowego z „Konstytucyjnego systemu organów państwowych” będącego obowiązkowym przedmiotem dla studentów pierwszego roku Administracji I stopnia, oraz prowadzenie zajęć dodatkowych z tego przedmiotu.

Obecny skład zarządu Koła:

Jakub Dudek - przewodniczący
Bartłomiej Sendor - wiceprzewodniczący
Jakub Molenda - sekretarz
Marcel Trzak - skarbnik
Lidia Adamska - członek zarządu do spraw PR