Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego została założona w 2001 r. przez Profesora dra hab. Mariana Grzybowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010. W naszej Katedrze prowadzone są zaawansowane badania w zakresie porównawczego, a także polskiego prawa konstytucyjnego. W ofercie dydaktycznej Katedry znajduje się kilkanaście obligatoryjnych i fakultatywnych kursów dla studentów Wydziału Prawa i Administracji.

W dniach 14-16 września br. odbył się organizowany przez naszą Katedrę wspólnie z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UJ 65 Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Temat tegorocznego zjazdu: "Europejski wymiar prawa konstytucyjnego". Referentkami i referentami byli: prof. Jan Wawrzyniak; prof. Krzysztof Wójtowicz; dr hab Maciej Taborowski, prof. INP PAN; prof. Jan Barcz; dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG; dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG; dr Władysław Jóźwicki; dr Marcin Szwed; dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK; dr hab. Anna Śledzińska-Simon. Moderatorami zaś byli: prof. Marian Grzybowski, prof. Andrzej Szmyt oraz prof. Krzysztof Skotnicki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Prof. dra hab. Mariana Grzybowskiego.

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Prof. dra hab. Mariana Grzybowskiego.

Dania. Zarys systemu ustrojowego

Monografia Dania. Zarys systemu ustrojowego jest trzecią pozycją w serii opracowań książkowych przedstawiających realia polityczne i ustrojowe współczesnych państw Europy Północnej. Dotychczas nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazały się dwie książki tego cyklu wydawniczego, dotyczące Finlandii (2007) i Norwegii (2015).

 

"Niewielka terytorialnie i ludnościowo Dania należy do najbardziej gospodarczo rozwiniętych państw świata. Po względem produktu krajowego brutto per capita (50 965 $ per capita, przy parytecie nabywczym rzędu 36 549 $) zajmuje odpowiednio ósme i siódme miejsce w skali światowej.Jednocześnie z punktu widzenia skali rozpiętości dochodów Dania należy grona państw, gdzie rozpiętość ta mieści się wśród najniższych w świecie, co pośrednio świadczy o urzeczywistnieniu założenia równości społecznej, stanowiącego jeden z komponentów idei państwa dobrobytu.

Samowystarczalna pod względem energetycznym (przy wydobyciu odtłuszczonej ropy i gazu przekraczającym niemal dwukrotnie zapotrzebowanie krajowe oraz znaczącym wykorzystaniu odnawialnych gnostykami energii), o dobrze rozwiniętym przemyśle (głównie spożywczym, farmaceutycznym, maszynowym, metalurgicznym, celulozowo-papierniczym i produkcji materiałów budowlanych) Dania jest nowoczesnym krajem przemysłowo rolniczym doby postindustrialnej.

Dania posiada także to nowoczesne, jednak w wysokim stopniu zmechanizowane rolnictwo. Produkcja żywności przekracza trzykrotnie zapotrzebowanie krajowe, zaś produkty rolne stanowią ważną część zyskownego eksportu. Grunty orne i sady zajmują aż 63% powierzchni kraju. Dania jest światową potęgą w produkcji oraz eksporcie mleka, masła, serów oraz mięsa. Istotną część duńskiego eksportu stanowią ponadto przetworów rybne. Ponad jedna trzecia produktu krajowego brutto pochodzi z eksportu". /z Zakończenia/

 

Data opublikowania: 08.04.2017
Osoba publikująca: Grzegorz Kuca