Wybory i systemy wyborcze

Informacje podstawowe

Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, kierunek: Administracja drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Prowadzący: dr Grzegorz Kuca
Ilość godzin: 45 (stacjonarne), 28 (niestacjonarne)
ECTS: 6
Wymagania wstępne: rekomendowane zaliczenie przedmiotu „Konstytucyjny system organów państwowych" i udział w warsztatach licencjackich lub seminarium magisterskim w naszej Katedrze.