Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego została założona w 2001 r. przez Profesora dra hab. Mariana Grzybowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010. W naszej Katedrze prowadzone są zaawansowane badania w zakresie porównawczego, a także polskiego prawa konstytucyjnego. W ofercie dydaktycznej Katedry znajduje się kilkanaście obligatoryjnych i fakultatywnych kursów dla studentów Wydziału Prawa i Administracji.

W dniach 14-16 września br. odbył się organizowany przez naszą Katedrę wspólnie z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UJ 65 Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Temat tegorocznego zjazdu: "Europejski wymiar prawa konstytucyjnego". Referentkami i referentami byli: prof. Jan Wawrzyniak; prof. Krzysztof Wójtowicz; dr hab Maciej Taborowski, prof. INP PAN; prof. Jan Barcz; dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG; dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG; dr Władysław Jóźwicki; dr Marcin Szwed; dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK; dr hab. Anna Śledzińska-Simon. Moderatorami zaś byli: prof. Marian Grzybowski, prof. Andrzej Szmyt oraz prof. Krzysztof Skotnicki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji pod red. Piotra Mikulego pt. Current Challenges in Court Administration

Książka omawia zagadnienia związane z administracją sądownictwem w wybranych państwach europejskich oraz zawiera opracowanie będące próbą poszukiwania optymalnego modelu w tym względzie. Monografia stanowi rezultat wieloletniej współpracy naukowej prof. Mikulego z kilkoma ośrodkami naukowymi za granicą. Autorami rozdziałów są znani naukowcy z takich ośrodków jak Uniwersytet Paris-Dauphine, Uniwersytet w Pisie, Uniwersytet w Lucernie, Uniwersytet w Ołomuńcu oraz Uniwersytet w Budapeszcie. Kilka rozdziałów w książce oparto o cząstkowe wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2016/21/B/HS5/00445. Książkę wydało międzynarodowe wydawnictwo Eleven International Publishing z siedzibą w Hadze, specjalizujące się w opracowaniach z zakresu nauk prawnych.

Książkę można m. in. zamówić na witrynie intrenetowej wydawnictwa: https://www.elevenpub.com/law/catalogus/current-challenges-in-court-administration-1-2017#

 

 

Data opublikowania: 29.08.2017
Osoba publikująca: Piotr Mikuli