Prawo wyborcze

Informacje podstawowe

Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, kierunek: Prawo (stacjonarne i niestacjonarne)
Prowadzący: dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ, dr Grzegorz Kuca
Ilość godzin: 45 (stacjonarne), 28 (niestacjonarne)
ECTS: 6

 

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

Prezentację wykładowe oraz wymagania egzaminacyjne znajdują się na platformie PEGAZ

Literatura