Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

Informacje podstawowe

Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, kierunek: Prawo (stacjonarne i niestacjonarne)
Prowadzący: dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ, dr Grzegorz Kuca
Ilość godzin: 45 (stacjonarne); 28 (niestacjonarne)
ECTS: 6