Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego

Wydział Prawa i Administracji UJ

prof. dr hab. Piotr Mikuli

Informacje podstawowe

E-mail: p.mikuli@uj.edu.pl                                                                                          

Zobacz mój profil na USOS

Follow me on Academia.edu

Zobacz mój profil na Researchgate

orcid.org/0000-0001-5898-1874

https://www.facebook.com/piotr.mikuli.3

 

 

Informacje biograficzne

Piotr Mikuli jest profesorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Stacjonarne studia prawnicze ukończył  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr) oraz w Szkole Prawa Uniwersytetu w Swansea, Wielka Brytania (LLM). Studia doktoranckie odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dniu 20 czerwca 2011 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Stypendysta Funduszu im. Profesora Jerzego Stefana Langroda (2003), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2004, 2005, i 2006/07), Rektorskiego Funduszu stypendialnego dla pracowników UJ (2005/06) oraz stowarzyszenia europejskich uniwersytetów „Europaeum" (2007). Prof. Piotr Mikuli odbył staże naukowe i wykładał na kilku uniwersytetach europejskich: Oxford University, Uniwersytecie Dalarna (Szwecja), Uniwersytecie w Lucernie, University of Sheffield oraz University of Glasgow. W latach 2010-2024 pracował dodatkowo w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, filia w Koszalinie, kolejno na stanowiskach adiunkta, profesora uczelni oraz profesora. Obecnie m. in. prowadzi prace badawcze w Centrum Prawa Europejskiego (CELI) Universytetu w Leicester. 

W pracy naukowej prof.  Piotr Mikuli zajmuje się polskim i porównawczym prawem konstytucyjnym, w ostatnich latach prowadzone przez niego badania głównie dotyczą pozycji ustrojowej organów władzy sądowniczej w państwie demokratycznym. Interesuje się ustrojami państw anglosaskich, a także systemami konstytucyjnymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Piotr Mikuli był promotorem w czterech zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich. Do chwili obecnej był recenzentem w dwóch postępowaniach o nadanie tytułu profesora, sześciokrotnie pełnił funkcję recenzenta w przewodach doktorskich, dwukrotnie w postępowaniu habilitacyjnym, był przewodniczącym oraz sekretarzem w kilku komisjach habilitacyjnych. W latach 2013-2015 pracował również etatowo jako specjalista w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa. Z kolei w 2015 r. pełnił rolę eksperta w Narodowym Centrum Nauki, a w latach 2016-2018 był członkiem Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie podniesienia poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych przy MNiSW. Piotr Mikuli jest członkiem Rady Programowej Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych. W latach 2020-2023 był wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Prawnych krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, natomiast w latach 2017-2020 był  przewodniczącym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UJ.

Prof. Piotr Mikuli jest radcą prawnym (obecnie nie wykonującym zawodu), członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, członkiem International Society of Public Law, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich.

W wolnym czasie prof. Mikuli interesuje się muzyką współczesną. Do ulubionych zespołów i wykonawców należą m. in. Billy Talent, Artic Monkeys, Blur, Coldplay, Kings of Leon, ale profesor słucha także współczesnych wykonawców pop i RnB a także - głównie podczas pracy - jazzu. Jest corocznym uczestnikiem gdyńskiego Openera, częstym bywalcem sopockiego, legendarnego "Spatifu", ale także można go spotkać w wielu nowoczesnych klubach, głównie w UK i w Polsce. Nadto jest DJ-em hobbystą.

Badania prowadzone w ośrodkach zagranicznych

 • Associate Member of the Centre for European Law and Internacionalisation, School of Law, University of Leicester (od roku ak. 2023/24).
 • Researcher, School of Law, University of Sheffield (od 2022).
 • Glasgow Law Fellow, University of Glasgow, stypendium NAWA (marzec-wrzesień 2022).
 • Pobyty badawcze w Institute of Advanced Legal Studies, London (wrzesień 2018 i 2019)
 • Honorary Visiting Fellow, University of Leicester, School of Law (1.05-31.05 2017)
 • Pobyt badawczy w Univeristy College London w ramach projektu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie (wrzesień 2016).
 • Visiting scholar, Dalarna University, Falun (wrzesień 2014).
 • Visiting scholar, Universität Luzern, School of Law (Maj 2009 i kwiecień 2012).
 • Europaeum Visiting Professor, Institute of European and Comparative Law, Oxford University (1/10/2006-30/06/2007).
 • Visiting fellow, Institute of European and Comparative Law, Oxford University (lipiec 2003)

Projekty badawcze

 1. W 2022 r. prof. Piotr Mikuli realizował projekt na temat statusu sędziego w państwie współczesnym finanoswany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) - stypendium im. Mieczysława Bekkera.
 2. W 2021 r. prof. Piotr Mikuli wraz z prof. Grzegorzem Kucą oraz dr Natalie Fox Wieloch otrzymali grant z POB FutureSoc na realizację projektu "Accountability and the Law".
 3. W 2018 r. prof. Piotr Mikuli wraz z zespołem realizował projekt pt. "Pozycja ustrojowa organów władzy sądowniczej w ramach podzielonych władz w obliczu aktualnych wyzwań prawa konstytucyjnego" uzyskany w ramach wewnątrzwydziałowego konkursu.
 4. W latach 2017-2019 prof. Piotr Mikuli realizował grant z Narodowego Centrum Nauki (w ramach konkursu OPUS 11) na realizację projektu dotyczącego instytucji ministra sprawiedliwości w państwie współczesnym.
 5. Prof. Piotr Mikuli jest obecnie ekspertem krajowym w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. "Varieties of Democracy - Global Standards, Local Knowledge", Zob. https://v-dem.net
 6. W 2016 r. Prof. Piotr Mikuli brał udział w projekcie badawczym realizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pt. "Organy, tryb i sposób kontroli sądownictwa powszechnego przez władzę wykonawczą w trybie nadzoru administracyjnego w krajach Unii Europejskiej", przygotowując raport na temat rozwiazań brytyjskich i irlandzkich.
 7. W latach 2014-2017 Prof. Piotr Mikuli wraz z utworzonym przez siebie zespołem badawczym realizował grant z Narodowego Centrum Nauki (w ramach konkursu OPUS 5) na realizację projektu pt. „Instytucje ombudsmana w wybranych państwach anglosaskich na tle porównawczym". Projekt jest realizowany od marca 2014 r. do marca 2017 r.
 8. Prof. Piotr Mikuli wraz z Dr. Grzegorzem Kucą w 2011 i 2012 r. realizował grant z dotacji projakościowej na naukę dla młodych naukowców pt. "Public hearing and other forms of public consulations in the legislative procedure".
 9. Prof. Piotr Mikuli był w latach 2008-2010 uczestnikiem międzynarodowego projektu badawczego zatytułowanego "Post-Enlargement Constitutionalization in Central and Eastern Europe"​.


   

Ważniejsze wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych

Wygłoszenie referatu "Standards and Models of Disicplinary Regimes for judges" na konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Publicznego ICON-S, Wellington 3-5.07.2023.

Wygłoszenie referatu  pt.  "In Search of Standards for Judicial Immunity", Global Summit of Constutitionalism, Austin, Texas 16-18.03.2023.

Wygłoszenie referatu pt. "Transitional justice, independence of the Judiciary and the dual state: the case of Poland", Worl Congress of Constitutional Law, Johannesburg 5-9.12.2022.

Wygłoszenie referatu pt. "Are Judges Politicians in Robes? Comparative Aspects of the Recruitment and Election of Judges" na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet w Erfurcie pt. "The Rule of law Under Threat: Eroding Institutions in the Meber States and European Remedies", Erfurt 20-21.10.2022. 

Wygłoszenie referatu pt. "The scope of judicial immunity and the Independence of the Judiciary" na konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Publicznego ICON-S pt. "Global Problems and Prospects in Public Law", Wrocław 4-6.07.2022 r.

Wygłoszenie referatu pt. "The Facade of State Organs in Contemporary Autocratic Regimes: The Case of the Polish Parliament", IACL Roundtable: "Democracy 2020: Assessing Constitutional Decay, Breakdown, and Renewal Worldwide', online event, 25.11.2020.

Wygłoszenie referatu pt. "Report on Poland", webinar "The state of constitutionalism in the CEE region", ELTE university and ICON-S CEE chapter, online event, 20.11.2020.

Wygłoszenie referatu pt. "What is the optimal model for the internal structure of the judicial council?" na konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Publicznego ICON-S pt.  “Public Law in Times of Change?", Santiago de Chile, 1-3 VII 2019.

Wygłoszenie referatu pt. "Strengthening the Role of the Minister of Justice in the New Statutes Concerning Courts in Poland" na konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Publicznego ICON-S pt.  Identity, Security, Democracy: Challenges for Public Law, Hong Kong, 25-27 VI 2018.

Wygłoszenie referatu pt. "In Search of the Optimal Court Administration Model for the New Democracies", 10 Kongres Prawa Konstytucyjnego, Seul 18-22 VI 2018.​

Wygłoszenie referatu pt. "The right to a fair trial in the context of new regulations concerning the judicial power in Poland", Konferencja "The position of the individual in modern legal systems", Canj (Czarnogóra) 30 V- 3 VI 2018.

Wygłoszenie referatu pt. "Ochrona wolności i praw jednostki. Specyfika podejścia brytyjskiego", X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Warszawa, 23-24 IV 2018.

Wygłoszenie referatu pt. "Towards a diffused judicial review system in Poland?", konferencja Międzynarodowego Towazystwa Prawa Publicznego ICON-S pt. "Courts, Power, Public Law", Kopenhaga 5-7 VI 2017.

Wygłoszenie referatu (wsp. M. Podsiadło), pt. "W poszukiwaniu anglosaskiego modelu ombudsmana", konferencja "Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich na tle porównawczym", Kraków 21 X 2016.

Wygłoszenie referatu pt. „The Separation versus Cooperation of Powers in the Contemporary Democratic State" (wspólnie z G. Kucą) na IX Światowym Kongresie Prawa Konstytucyjnego, Oslo 16-20 VI 2014.

Wygłoszenie referatu pt. "The Role of the Judiciary in Poland: Constitutionalizing v. Europeanizing" - w ramach warsztatów "round table" Uniwersytet w Lucernie, Lucerna 19 VII 2009.

Wygłoszenie wykładu gościnnego w ramach pobytu studialnego na Uniwersytecie w Lucernie na temat "Direct Applicability of the Polish Constitution", Lucerna, 6 V 2009.

 1.  

Redakcje naukowe prac zbiorowych

Mikuli P. (wsp. G. Kuca), Accountability and the Law: Rights, Authority and Transparency of Public Power, Routledge 2022.

Mikuli P. (wsp. M. Mistygacz, G. Kuca), Minister Sprawiedliwości a Prokuratura. W poszukiwaniu opytmalnego modelu relacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 380.

Mikuli P. (ed.), Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, ss. 213.

Mikuli P. (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe 2017, ss. 319.

Mikuli P. (red. wraz z A. Kuligiem, J. Karpem i G. Kucą), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, ss. 885.

Mikuli P. (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyzszej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, ss. 376.

Mikuli (red. wraz z M. Grzybowskim, G. Kucą), Ustroje – historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu,  Wydwnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 712.

Mikuli P. (red. wraz z J. Czajowskim, J. Karpem, A. Kuligiem, G. Kucą oraz A. Opałek) Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 456.

Ważniejsze publikacje

 

 • Mikuli P., Transitional Justice, the Dual State and the Rule of Law, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2023, nr 2, ss. 273-285.
 • Mikuli P. (wsp. M. Grzybowski), Osiem dekad prawa konstytucyjnego porównawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim, "Przegląd Konstytucyjny" 2022, nr. 3, s. 7-33.
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), W sprawie skutków rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P7/20 oraz K3/21 (zarys problemu) [w:] Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo UJD, Częstochowa 2022, ss. 237-250.
 • Mikuli P. (wsp. M. Pach), Disciplinary liability of judges: The Polish case [w:] P. Mikuli, G. Kuca (eds) Accountability and the Law: Rights, Authority and Transparency of Public Power, Routledge 2022, ss. 63-79.
 • Mikuli P.,(wsp G. Kuca), Introduction [w:] P. Mikuli, G. Kuca (eds.), Accountability and the Law: Rights, Authority and Transparency of Public Power, Routledge 2022, ss. 1-5.
 • Mikuli P., Sądowa kontrola uprawnień parlamentu w orzeczeniach Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa Miller I oraz Miller II, "Państwo i Prawo" 2021, z. 3, ss. 39-55.
 • Mikuli P., The Façade of State Organs in Contemporary Autocratic Regimes: The Case of the Polish Parliament [w:] T.G. Daly, W. Sadurski (eds), Democracy 2020: Assessing Constitutional Decay, Breakdown & Renewal Worldwide2020, ss. 180–83.
 • Mikuli P., (wsp. G. Kuca, M. Pach), Poland [w:] R Albert, D Landau, P Faraguna, S Drugda (eds), The 2019 Global Review of Constitutional Law, Boston 2020, ss. 268-272.
 • Mikuli P., W poszukiwaniu optymalnego modelu Rady Sądownictwa [w:] A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M.M. Wiszowaty (red.), Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia uodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, ss. 1129-1135.
 • Mikuli P., Rec: Wojciech Sadurski. Poland’s Constitutional Breakdown, "International Journal of Constitutional Law", Volume 18, Issue 1, January 2020, ss. 293–297, https://doi.org/10.1093/icon/moaa017.
 • Mikuli P (wsp. G. Kuca, M. Pach), Constitutional Law 2019. Poland/ Droit constitutionnel 2019. Pologne, "European Review of Public Law" 2019, vol. 31, no. 4, pp. 1283-1306.
 • Mikuli, P., The right to a fair trial in the context of new regulations concerning the judicial power in Poland [w:] M. Novaković, J.Kostić (eds), The Position of the Individual in Modern Legal Systems, Institute of Comparative Law, Belgrade, 2019, ss. 69-77
 • Mikuli, P. In Search of the Optimal Court Administration Model for New Democracies [w:] P. Pinto de Albuquerqu, K. Wojtyczek (eds), Judicial Power in a Globalized World, Springer 2019, ss. 281-289.
 • Mikuli P., (wsp. N. Fox, R. Puchta), Ministers of Justice in Comparative Perspective, Eleven International Publishing, The Hague 2019, ss. 206.
 • Mikuli P., Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 310.
 • Mikuli P., Rozwój rozproszonego modelu kontroli konstytucyjności prawa w Europie [w:] M. Granat (red.), Sądownictwo konstytucyjne, Tom II, Wydawnicto Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019, ss. 61-72.
 • Mikuli P., Separation of Powers [w:] [w:] R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press 2018.
 • Mikuli P., Doktryna konieczności jako uzasadnienie dla rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2018, tom XL, s. 635-648.
 • Mikuli P., Francusko-włoski model rady sądownictwa [w:] M. Aleksandrowicz et al (red.),  Demokracja - teoria prawa - sądownictwo konstytucyjne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy zawodowej,  Temida 2, Białystok 2018, ss. 599-607.
 • Mikuli P.,  The Declining State of the Judiciary in Poland, "International Journal of Constitutional Law Blog", May 15, 2018, at: http://www.iconnectblog.com/2018/05/the-declining-state-of-the-judiciary-in-poland
 • Mikuli P., Sądowa deklaracja niezgodności ustawodawstwa z przepisami dotyczącymi ochrony praw człowieka w Nowej Zelandii [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 240-247.
 • Mikuli P., (wsp. M. Małecki), The New Polish Memory Law. A Short Critical Analysis, "DPCE online" vol. 34, no.1, apr. 2018, ss. 279-284.
 • Mikuli P., Impartiality of the Judiciary [w:] R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds)Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press 2018.
 • Mikuli P., Ombudsman Institutions and the Judiciary in Sweden and Finland, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2017, nr 6, ss. 37-48. 
 • Mikuli P. Powoływanie sędziów w Zjednoczonym Królestwie [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2017, ss. 561-568.
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), W poszukiwaniu optymalnego modelu wyboru sędziów sądu konstytucyjnego [w:] J. Ciapała, P. Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ss. 237-249.
 • Mikuli P., Developments in Court Administration – Prologue [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, ss. 1-8.
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), Court Administration in the United Kingdom [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, ss. 9-36.
 • Mikuli P., Tug of War between the Judiciary and the Minister of Justice: On Court Administration in Poland [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, ss. 167-186.
 • Mikuli P., (wsp. N. Fox, J. Firlus), Models of Court Administration: An Attempt at a Comparative Review [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, s. 187-214.s
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), Rola sądu lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza a prawo do sądu, [w:] M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko (red.) Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jedostki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ss. 195-209.
 • Mikuli P., Organy typu ombudsmańskiego w Zjednoczonym Królestwie i wybranych państwach Wspólnoty Narodów — uwagi wprowadzające, [w:] P. Mikuli (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. ss. 7-9.
 • Mikuli P. (wsp. B. Kucia), Źródło inspiracji instytucji ombudsmana — rozwiązania skandynawskie, [w:] P. Mikuli (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. ss. 28-64.
 • Mikuli P. (wsp. A. Dańda), Ombudsmani w systemie ustrojowym Zjednoczonego Królestwa, [w:] P. Mikuli (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. ss. 89-134.
 • Mikuli P. (wsp. B. Kucia, M. Podsiadło), W poszukiwaniu anglosaskiego modelu instytucji ombudsmana, [w:] P. Mikuli (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. ss. 231-250.
 • Mikuli P, Krajowa Rada Sądownictwa - zakres regulacji konstytucyjnej i ustawowej a potencjał kompetencyjny organu, [w:] M. Zubik (red.) Minikomentarz dla Maxiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017,  ss. 788-796.
 • Mikuli P., An Explicit Constitutional Change by Means of an Ordinary Statute? On a Bill Concerning the Reform of the National Council of the Judiciary in Poland, "International Journal of Constitutional Law Blog", Feb. 23, 2017 (http://www.iconnectblog.com/2017/02/an-explicit-constitutional-change-by-means-of-an-ordinary-statute-on-a-bill-concerning-the-reform-of-the-national-council-of-the-judiciary-in-poland_), opublikowano również: VerfBlog, 2017/2/23, http://verfassungsblog.de/an-explicit-constitutional-change-by-means-of-an-ordinary-statute-on-a-bill-concerning-the-reform-of-the-national-council-of-the-judiciary-in-poland/, DOI: http://dx.doi.org/10.17176/20170223-160310.
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), Instytucja referendum w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - uwagi wokół ogólnokrajowego referendum z dnia 23 czerwca 2016 r. [w:] B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum, Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 2016, ss. 287-294.
 • Mikuli P., Klauzula wyjątku w kanadyjskim systemie kontroli konstytucyjności prawa, "Jurysta" 2016, nr 9, ss. 30-35.
 • Mikuli P. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14.10.2015 r., Kp 1/15, "Panstwo i Prawo" 2016, z. 8, ss. 130-136.
 • Mikuli P (wsp. Kuca G.), The Public Hearing and Law-Making Procedures, "Liverpool Law Review" 2016 (37), issue 1-2, ss. 1-17.
 • Mikuli P., Skargi dotyczące działalności sadów: kilka uwag o polskich rozwiazaniach na tle porównawczym, [w:] K. Skotnicki, K. Składkowski, A. Michalak (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiatą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 299-309.
 • Mikuli P, Rady sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie - zarys pozycji ustrojowej, [w:] R. Kłosowicz et al. (red.), Konstytucjonalizm - doktryny - nauki polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 567-575.
 • Mikuli P. and Kuca G., The Separation versus the Cooperation of Powers in the Contemporary Democratic State, IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16-20 JUNE 2014) Contributions by Polish Scholars, "Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego" 2015, vol. IV, ss. 125-136.
 • Mikuli P., Parlamentarny Komisarz ds. Administracji oraz ds. Służby Zdrowia – zarys rozwiązań funkcjonujących w Zjednoczonym Królestwie, [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.) Ustroje - tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnicto Sejmowe, Warszawa 2015, ss. 375-382.
 • Mikuli P., Administrowanie sądami w państwach anglosaskich - zarys problematyki [w:] P. Zientarski (red.) Model nadzoru nad działalnością sądów i pracą orzeczniczą sędziów, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, ss. 47-59.
 • Mikuli P., The Training of Judges in Poland: The Recent Developments, "Judicial Education and Training, Journal of the International Organisation for Judicial Training" 2015, issue 4, ss. 122-130.
 • Mikuli P., Konstytucyjność trybu wyboru sędziów sądów powszechnych do KRS. Opinia w przedmiocie zgodności art. 11 ust. 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 12.05.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z Konstytucją RP , "Krajowa Rada Sądownictwa - Kwartalnik" 2014, nr 4, s. 9-12.
 • Mikuli P. (wsp. Kucia B), Partycypacja obywateli w inżynierii konstytucyjnej: casus Islandii [w] M. Grzybowski, M. Naleziński (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, tom. II: Studia historyczno-prawne i ustrojowo-porównawcze, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z.o.o - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, ss. 415-428.
 • Mikuli P., Poland: Current Debats on the Supervision over the Administrative Activity of the Common Courts, "European Public Law" 2014, vol. 20, issue 3, ss. 521-537.
 • Mikuli P., Uproszczone procedury zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej (tzw. procedury "kładki") w prawie krajowym. Przepisy polskie na tle rozwiązań brytyjskich, "Gdańskie Studia Prawnicze", Tom XXXI, 2014, ss. 911-918.
 • Mikuli P., Rezencja książki pt. "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Ciagłość i zmiana" pod red. T. Słomki i A. Materskiej-Sosnowskiej", "Przeglad Sejmowy" 2014, nr 2, ss. 167-174.
 • Mikuli P. (wsp. Biskup P.), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyzszej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, ss. 23-64.
 • Mikuli P., Od redaktora naukowego [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyzszej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, ss. 9-11.
 • Mikuli. P., Problematyka ratyfikacji i implementacji umowy międzynarodowej w ustroju Zjednoczonego Królestwa [w:] A. Zięba (red.) Konstytucjonalizm państw anglosaskich, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, ss. 309-322 (0,8 arkusza).
 • Mikuli P., Zasada suwerenności parlamentu w Zjednoczonym Królestwie i jej współczesne ograniczenia - zarys problemu, [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, ss. 443-450.
 • Mikuli P., Poszukiwanie formuły głowy państwa w systemach postautorytarnych: na przykładzie państw postjugosławiańskich, [w:] Z. Kiełmiński, J. Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, Elipsa, Warszawa 2013, ss. 225-242.
 • Mikuli P., Reformy w Zjednoczonym Królestwie w pierwszych latach XXI wieku, [w:] St. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Temida 2, Białystok 2013, ss. 261-279;
 • Mikuli P. (wsp. M. Kokeš), The Subsidiary Application of the European Convention on Human Rights by Constitutional Courts in the Czech Republic and Poland, [w:] K. Topidi, L. Fiedler (eds), Transnational Legal Process and Human Rights, Ashgate, Farnham-London 2013, ss. 79-101.
 • Mikuli P., Ustawy o ograniczonym zakresie przedmiotowym w systemie źródeł prawa w Polsce. Uwagi porządkujące, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 5, ss. 30-50.
 • Mikuli P. (wsp. P. Florjanowicz-Błachut), Continental Public Law: Between Americanization and Germanization, [w:] K. Wojtyczek (ed.), Public Law: Twenty Years After. The Public Law After 1989 from the Polish Perspective, Esperia Publications Ltd, London 2012, ss. 159-196.
 • Mikuli P., Wielka Brytania [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Temida 2, Białystok 2012, s. 11-48.
 • Mikuli P., Westminsterska odmiana systemu parlamentarnego [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz (red.), Parlamentrany sytem rządów. Teoria i praktyka, Elipsa, Warszawa 2012, ss. 226-236.
 • Mikuli P., The Constitutional versus the European Role of the Judiciary in Poland [w:] K. Topidi, A. Morawa (eds), Constitutional Evolution in Central and Eastern Europe. Expansion and Integration in the EU, Ashgate Publishing Ltd., Farnham-London 2011, ss. 117-134.
 • P. Mikuli, Reformy sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie w latach 2005-2009 [w:] B. H. Toszek, T. Czapiewski (red.), Od Thatcher do Blaira. Wielka Brytania na przełomie XX i XXI w., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, ss. 85-99.
 • Mikuli P., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Zjednoczonym Królestwie [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 175-181.
 • Mikuli P., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Irlandii [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 154-157.
 • Mikuli P., Sądy a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii (na tle rozwiązań brytyjskich), Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 288.
 • Mikuli P., Rady sądownictwa w Europie [w:] P. Tuleja (red.), Księga 20-lecia Krajowej Rady Sądownictwa, Warszawa 2010, ss. 109-131.
 • Mikuli P., Hasła: odpowiedzialność sędziego; powoływanie sędziów; sędzia; udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości; niezawisłość; zakaz eksperymentów naukowych na ludziach bez ich zgody; zakaz okrutnego, nieludzkiego traktowania i karania; zakaz stosowania kar cielesnych; zakaz tortur [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Mikuli P., Rec. Constitutionalism and the Role of Parliaments, red. K. S. Ziegler, D. Baranger, A. W. Bradley , Hart Publishing, Oxford-Portland, Oregon 2007, s. 275, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 2.
 • Mikuli P. (wsp. Florczak-Wątor M.), Sysytemy konstytucyjne Cypru i Malty, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 • Mikuli P., Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Holandii [w:] R. Grabowski, S. Grabowska (red.), Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Wolters Kluwer Polska - Oficyna, Warszawa 2008.
 • Mikuli P. (wsp. Florjanowicz-Błachut P.), Regulacja stanów nadzwyczajnych w polskim prawie konstytucyjnym [w:] A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym, Municipium, Warszawa 2008.
 • Głos w dyskusji [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji, Rzeszów 2008, s. 57.
 • Głos w dyskusji [w:] A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, Gdańsk 2008, s. 250.
 • Mikuli P. (wsp. Kuca G.), Niezależna władza sądownicza. Rozważania wokół pozycji ustrojowej sądów i trybunałów w Polsce [w:] Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, red. Olgierd Bogucki, Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal, Szczecin 2008.
 • Mikuli P. (wsp. Grzybowski M.), Konstytucja Malty. Wstęp, Warszawa 2007.
 • Mikuli P., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w Kanadzie, [w:] Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, komit. red. Czajowski J., Karp J., Kuca G., Kulig A., Mikuli P., Opałek A., Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 • Głos w dyskusji [w:] M. Granat (red.), Zagadnienia prawa parlamentarnego, Warszawa 2007, s. 271.
 • Mikuli P. (wsp. Karp J.), Postjugosłowiańskie systemy rządów: casus Chorwacji i Słowenii, [w: ] Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, Mołdawa T., Szymanek J. (red.), Elipsa, Warszwa 2007.
 • Mikuli P., Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjednoczone i państwa europejskie, Wydanie II rozszerzone, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 • Mikuli P., (wsp. K. E. Bauzon), Malta [w:] World Encyclopedia of Political Systems and Parties, 3-Volume Set, Fourth Edition, Facts on File Inc., New York 2006.
 • Mikuli P., Parlament Republiki Cypryjskiej, Warszawa 2006.
 • Mikuli P., System rządów w Republice Macedonii [w:] Trzciński K. (red.), Państwo w świecie współczesnym, Warszawa 2006.
 • Mikuli P. (wsp. Grzybowski M..), Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP w sferze stosunków międzynarodowych [w:] Grzybowski M. (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Mikuli P. (wsp. Karp J.), Realizacja uprawnień nominacyjnych Prezydenta RP, [w:] Grzybowski M.(red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Mikuli P. (wsp. Kuca G.), Glosa wyroku TK z 9 XI 2005, Kp 2/05, "Państwo i Prawo" 2006, nr 7.
 • Mikuli P., Sądowa kontrola administracji publicznej w Wielkiej Brytanii, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2006, nr 2.
 • Mikuli P., Grzybowski M., Parlament Republiki Malty, Warszawa 2006.
 • Mikuli P., Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006. Pozycja została trzykrotnie zrecenzowana w czasopismach prawniczych i politologicznych, zob. S. Kubas, "Przegląd Sejmowy" 2006, nr 5; R. Grabowski, "Państwo i Prawo" 2007, z. 10; Ł Jakubiak, "Politeja" 2007, nr 1 (7).  
 • Mikuli P., Pozycja ustrojowa i funkcje Zgromadzenia Republiki Macedonii, [w:] Czajowski J.(red.), Grzybowski M. (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
 • Mikuli P. (wsp. P. Błachut), Uwagi o stosowaniu ustaw przez sądy w przypadku ich kolizji z prawem wspólnotowym [w:] Kruk M., Wawrzyniak J., Polska w Unii Europejskiej. Materiały z XLVI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Wierzba 3-5 czerwca 2004, Kraków 2005.
 • Mikuli P., System konstytucyjny Słowenii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004. Recenzja tej ksiązki autorstwa S. Patyry ukazała się w "Przeglądzie Sejmowym" 2005, nr 3.
 • Mikuli P., Poland [w:] S. Berglund, J. Ekman, F. H. Aarebrot (eds) The Handbook of Political Change in Eastern Europe, the second edition, Publisher: Edward Elgar Ltd, Cheltenham (UK) - Northampton (USA) 2004; ss. 181 – 221.
 • Mikuli P., Rec.: A. Tomkins, Public Law , "Państwo i Prawo" 2004, nr 9.
 • Mikuli P., Parlament Słowenii, Warszawa 2003.
 • Mikuli P., Prezydent Republiki Słowenii, [w:] Grzybowski M. (red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Kraków 2003.
 • Mikuli P., Monarcha w brytyjskim porządku konstytucyjnym, [w:] Grzybowski M.(red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Kraków 2003.
 • Mikuli P., Uwagi w sprawie możliwości odwołania Marszałka Sejmu i wicemarszałków, „Jurysta" 2003 nr 4.
 • Mikuli P., W sprawie ewentualnej możliwości kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy, [w:] Czajowski J.(red.), Grzybowski M.(red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Kraków 2002.
 • Mikuli P., Zdekoncentrowana kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjednoczone i państwa europejskie, Abrys, Kraków 2002.
 • Mikuli P., Kontrola konstytucyjności w sądach w Grecji, „Jurysta" 2002, nr 5.
 • Mikuli P., Rec.: R. Chruściak, Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r. Powstawanie przepisów, „Państwo i Prawo" 2002, nr 6.
 • Mikuli P., Żurek M., Glosa do wyroku TK z dnia 28 listopada 2001 r., K 36/01, „Przegląd Sądowy" 2002, nr 6.
 • Mikuli P., Neutralność światopoglądowa państwa w Europie Środkowej i Wschodniej, „Pressje"  2002, tom II, ss. 123 – 128.
 • Mikuli P., Rec.: H. Barnett, Britain Unwrapped. Government and Constitution Explained, Londyn 2002, „Państwo i Prawo" 2002, nr 11.

zobacz również

Badania
Przedmioty