Konstytucyjny system organów państwowych - seminarium licencjackie

Informacje podstawowe

Przedmiot: Administracja, studia pierwszego stopnia stacjonarne
Prowadzący: Prof. UJ dr hab. Piotr Mikuli
Ilość godzin: 30