Konstytucyjny system organów państwowych - Administracja stacjonarna

Informacje podstawowe

 

Przedmiot obowiązkowy, kierunek: Administracja, studia pierwszego stopnia stacjonarne
Prowadzący: dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ
Ilość godzin: 60 wykład, 60 ćwiczenia
ECTS: 11

 

Egzamin trwa 90 minut