Electoral Law

Basic information

Subject: Law (incl. extramural students)
Teacher: Professor UJ dr. habil. Andrzej Kulig, dr. Grzegorz Kuca
Number of hours: 45 (28 for extramural students)
ECTS: 6

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

Prezentację wykładowe oraz wymagania egzaminacyjne znajdują się na platformie PEGAZ

Literatura