Egzekutywa w systemach demokratycznych

Informacje podstawowe

Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, kierunek: Administracja, studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)
Prowadzący: dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ
Ilość godzin: 30 (stacjonarne), 21 (niestacjonarne)
ECTS: 4