Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Elżbieta Gudowska-Natanek

Informacje podstawowe

 E-mail elzbieta.gudowska-natanek@uj.edu.pl 

Dyżur: środa, godz. 16.30-17.30

Dyżur w semestrze zimowym 2020/21 odbywa w formie zdalnej na aplikacji TEAMS.

 

Informacje biograficzne

Dr Elżbieta Gudowska-Natanek jest zatrudniona w Katedrze na stanowisku asystentki w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jest doktorem nauk prawnych, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Wydziału Historycznego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Od 2010 r. związana z Katedrą Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ, w której w 2019 r. pod opieką Kierownika Katedry dr. hab. Piotra Mikulego, prof. UJ obroniła rozprawę doktorską poświęconą konstytucyjnej zasadzie niezawisłości sędziowskiej. W trakcie studiów doktoranckich prowadziła zajęcia dydaktyczne z prawa konstytucyjnego, za które została wysoko oceniona przez studentów. Czterokrotna stypendystka stypendium rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych doktorantów. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół ustroju i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego. Brała czynny i bierny udział w szkoleniach dotyczących prawa publicznego. Posiada liczne certyfikaty z dyscypliny nauk o zarządzaniu, w tym „Top management representative for management systems”. Swoją wiedzę wykorzystywała w praktyce współpracując z wieloma instytucjami publicznymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Instytut Pamięci Narodowej). Jest Głównym Specjalistą w Urzędzie Miasta Krakowa. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, opiniowaniu aktów prawnych, przygotowywaniu projektów zarządzeń, konsultowaniu spraw administracyjnych oraz przeprowadzaniu merytorycznych szkoleń. W 2020 r. dołączyła do zespołu Legal Skills Polska. W wolnych chwilach aktywna miłośniczka sportu. Entuzjastka nowych technologii oraz efektywnego zarządzania czasem i zadaniami. Zaangażowana w szereg różnorodnych projektów. W ciągłym rozwoju naukowym.

Zainteresowania naukowe

- prawo konstytucyjne

- organizacja i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości

- prawo i postępowanie administracyjne

- zarządzanie sektorem publicznym

Publikacje

  • Gudowska-Natanek E., Formalne prawo odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 1(41), s. 153-171. 
  • Gudowska-Natanek E. (wsp. Ostrowska K.), Sprawozdanie z Konferencji Krajowej Rady Sądownictwa: Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów? (18-19 stycznia 2016 r., Warszawa), "Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 4(32), s. 279-284.
  • Gudowska-Natanek E., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 XII 2014, sygn. U  2/14, "Przegląd Sejmowy" 2015, nr 5, s. 163-169.
  • Gudowska-Natanek E., Rec. Artur Żurawik, Ustrój sądownictwa w Polsce, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2(24), s. 203-208.