Constitutional systems of Central and Eastern European states

Informacje podstawowe

W roku ak. 2019/20 przedmiot nie jest oferowany.

Język: angielski
Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, kierunek: Administracja, studia drugiego stopnia; kierunek Prawo jednolite magisterskie
Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+
Prowadzący: dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ
Ilość godzin: 30
ECTS: 5